News Portal

  • गृहपृष्ठ # private school

    सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण हुँदै निजी विद्यालय

    निजी लगानीमा संचालन गरेका विद्यालयहरु उपत्यकामा धेर्रै छन् । सरकारले उक्त विद्यालयलाई सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गरेको छ । शिक्षा नीतिमा सेवामूलक...बाँकी